Menin Gate Canadians MMP1917 © Passchendaele Museum
Canadese namen op de Menenpoort.

De bronnen

De basis van dit project zijn twee Canadese archieven, de Commonwealth War Graves Registers en de Circumstances of Death Registers.

Sinds juli 2020 overlopen projectmedewerker Simon Augustyn en twee vrijwilligers de bronnenreeksen. Op zoek naar locaties in het landschap. Op basis van deze bronnen kunnen we ruim 20% van de Canadezen op de Menenpoort een initiële begraafplaats toewijzen. Via ons geoportaal willen we nu hun verhalen ontsluiten en bewaren voor de toekomst.

Dit betekent niet dat de stoffelijke resten van die vermiste Canadezen fysiek kunnen teruggevonden worden. Het is namelijk moeilijk in te schatten in hoeverre de gegevens in de genoemde archieven als correct mogen beschouwd worden. Getuigenissen moeten steeds kritisch gelezen worden: er kunnen immers fouten gemaakt zijn bij de plaatsbepaling, het overschrijven van de gegevens en andere slordigheden. Maar zoals gezegd: deze bronnen vormen vaak een laatste spoor. Het zijn de enige geschreven bronnen die per militair, ongeacht rang, een indicatie geven waar iemand verdween of begraven werd.

Commonwealth Wargraves Register Tom Brotherton BAC LAC© BAC-LAC

De Commonwealth War Graves Registers bevatten voor elke Canadese gesneuvelde uit de Eerste Wereldoorlog de locatie waar het lichaam werd begraven of op welk gedenkteken hij wordt herdacht.

Commonwealth War Graves Registers
Circumstances of Death Register Tom Brotherton BAC LAC© BAC-LAC

De Circumstances of Death Registers tonen dan weer informatie over de omstandigheden waarin een Canadese militair sneuvelde. Indien beschikbaar, meldt het document de initiële begraaf- of sterfteplaats van de betrokkene.

Circumstances of Death Registers
Ontgraving Resten Naar Tyne Cot CWGC© CWGC
Na-oorlogse ontgraving van gesneuvelde militairen.
Dog tag© CWM 19960008 002
De identificatie van de doden liet te wensen over. Aanvankelijk dragen de Canadezen verschillende informele identiteitsplaatjes, die bij de dood worden verwijderd. Achteraf hebben ontgravingsdiensten de grootste moeite om begraven militairen te identificeren. Tegen 1916 worden identiteitsplaatjes in paren geleverd, één om bij het lichaam te houden en de andere voor de militaire administratie.
Wie waren de Canadese vrijwilligers?

Ontdek het verhaal van Canadese vermisten op het online portaal.

WOI liet heel wat sporen na in de Westhoek. Monumenten, begraafplaatsen en bunkers liggen verspreid in het landschap. Het online portaal zet in op de stille getuigen van de oorlog. Het wil vermiste Canadezen opnieuw zichtbaar maken, opnieuw een plaats in het landschap geven. Nieuwsgierig om hun verhalen te ontdekken?

Onze site maakt gebruik van cookies, lees hier meer.